Wykształcenie

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – Uniwersytet SWPS w Warszawie (w trakcie realizacji)

Seksuologia Kliniczna – studia podyplomowe, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej – studia podyplomowe, Uniwersytet SWPS w Warszawie

Psychologia Kliniczna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie
-specjalizacja I: postępowanie z osobami z zaburzeniami psychicznymi
-specjalizacja II: pomoc psychologiczna dorosłym ofiarom przemocy w rodzinie i interwencje kryzysowe
-mała specjalność: seksuologia

 

Dodatkowe kursy/szkolenia/warsztaty:

2016
Coach –  europejski certyfikat VCC / międzynarodowy certyfikat ACSTH ICF

2015
„Leczenie zaburzeń seksualnych” – kurs doskonalący CMKP
„Nowe zjawiska w seksuologii” – kurs doskonalący CMKP
– szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi

2014
„Diagnostyka seksuologiczna dla psychologów” – kurs doskonalący CMKP
– „Współczesny model wstępnej diagnozy klinicznej” – warsztat
– „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” – szkolenie
–  „Seks niepełnosprawnych” – kurs doskonalący CMKP
– „Zastosowanie Terapii Akceptacji i Zaangażowania w leczeniu psychoz: rehabilitacja oparta na mindfulness” – warsztat
„Podstawy pracy psychoterapeutycznej” – szkolenie warsztatowe
„Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ” – warsztat

2013
– warsztat „Dialog motywujący – wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z klientem”
– uzyskanie uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na terenie województwa mazowieckiego
– „Doskonalenie komunikacji systemowej” – warsztat prowadzony metodą aktywizującą przeżywanie

2012
Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ 1) – certyfikat terapeuty I Stopnia

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w:
– Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie
– Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. J.Mazurkiewicza w Pruszkowie (oddział ogólnopsychiatryczny męski, oddział psychogeriatryczny),
– Szpitalu Bródnowskim (całodobowy oddział psychiatryczny),
– Szpitalu Wolskim (dzienny oddział psychiatryczny),
– Szpitalu Praskim (pododdział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych DETOX),
– Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Adamus” w Warszawie,
– Centrum Praw Kobiet w Warszawie.