Zakres pomocy

Pracuję z  osobami dorosłymi i młodzieżą od 16r.ż.